BQ KEM

Lắp đặt kho lạnh bảo quản kem tại Gia Lai

Lắp đặt kho lạnh bảo quản kem thay vì sử dụng các tủ đông nhỏ trữ kem với số lượng lớn quý khách hàng có thể chọn giải pháp trữ kem trong các kho lạnh bảo quản với nhiệt độ âm sâu, giải pháp trữ kem trong kho lạnh đã được các nhà phân phối các cửa hàng sử dụng rất thông dụng và tiện lợi.