VỎ KHO PU - EPS

Vỏ kho lạnh EPS/PU bảo quản thực phẩm đạt chất lượng cao

Vỏ kho lạnh là một thiết bị kho lạnh không thể thiếu làm nên một kho lạnh bảo quản thực phẩm, vacxin...đạt chất lượng cao. Việc tìm hiểu về vỏ kho lạnh EPS/PU là một công việc cần thiết để thiết kế được một kho lạnh như ý.