BẢO QUẢN VACXIN

Lắp đặt kho lạnh bảo quản Vacxin tại AVAC Hưng Yên

Kho lạnh bảo quản vacxin là hệ thống hỗ trợ đắc lực cho việc bảo đảm nguồn vacxin đạt tiêu chuẩn chất lượng, cung cấp và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của thị trường. Hệ thống kho lạnh đạt tiêu chuẩn chất lượng luôn được các đơn vị, tổ chức tìm kiếm, khai thác, đi vào sử dụng nhằm phục vụ các mục đích cộng đồng.