VẬT TƯ NGÀNH LẠNH

Điều khiển nhiệt độ kho lạnh DIXELL XR60CX

Điều khiển kho lạnh DIXELL XR60CX chuyên dùng cho hệ thống điều khiển kho lạnh bảo quản, các hệ thống giám sát nhiệt độ hiện tại trong phòng, các hệ thống tủ lạnh siêu thị.

Cung Cấp Máy Làm Lạnh Nước Bể Cá, Máy Lạnh Hồ Hải Sản

Máy lạnh nước bể cả, hồ hải sản ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thông chuỗi các nhà hàng kinh doanh hải sản, hồ chăn nuổi thủy hải sản...

Bộ điều khiển nhiệt độ lắp đặt trong kho lạnh ELITECH EK 3030

Bộ điều khiển nhiệt độ lắp đặt trong kho lạnh ELITECH EK 3030, phân phối điều khiển nhiệt độ ELITECH 3020, chuyên sử dụng trong các hệ thống tủ điều khiển kho lạnh, tủ điều khiển hệ thống kho lạnh công nghiệp.

BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHO LẠNH BẢO QUẢN MÁT

Báo giá thiết kế thi công kho lạnh bảo quản kho lạnh ở nhiệt độ dương trong kho, hệ thống đã bao gồm đầy đủ các thiết bị sử dụng trong kho lạnh.

Điều khiển nhiệt độ kho lạnh ELITECH STC 8080

Điều khiển  nhiệt độ Elitech 8080 chuyên dùng cho kho lạnh bảo quản, các hệ thống giám sát nhiệt độ hiện tại trong phòng.

Bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh EWELLY 285

Bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh Ewelly 285, phân phối điều khiển nhiệt độ Ewelly 285,chuyên sử dụng trong các hệ thống tủ điều khiển kho lạnh, tủ điều khiển hệ thống kho lạnh công nghiệp.