VẬT TƯ NGÀNH LẠNH

BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHO LẠNH BẢO QUẢN MÁT

Báo giá thiết kế thi công kho lạnh bảo quản kho lạnh ở nhiệt độ dương trong kho, hệ thống đã bao gồm đầy đủ các thiết bị sử dụng trong kho lạnh.

Điều khiển nhiệt độ kho lạnh ELITECH STC 8080

Điều khiển  nhiệt độ Elitech 8080 chuyên dùng cho kho lạnh bảo quản, các hệ thống giám sát nhiệt độ hiện tại trong phòng.

Bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh EWELLY 285

Bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh Ewelly 285, phân phối điều khiển nhiệt độ Ewelly 285,chuyên sử dụng trong các hệ thống tủ điều khiển kho lạnh, tủ điều khiển hệ thống kho lạnh công nghiệp.