BẢO QUẢN THỦY - HẢI SẢN

Emmanuel lắp đặt kho lạnh bảo quản thủy sản hải sản tại Nam Định

Thủy sản - hải sản là sản phẩm rất dễ mất chất dinh dưỡng và nhanh hư hỏng. Để khắc phục điều này, việc lắp đặt hệ thống kho lạnh bảo quản thủy sản - hải sản là cần thiết. Emmanuel đã lắp đặt kho lạnh trữ đông bảo quản thủy sản tại Nam Định.